Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Scheikunde Index v1.xls
  Periodiek systeem der elementen                
  Reactiesnelheid  
  Chemisch evenwicht  
  Thermodynamica  
  Elektrochemie  
  Spectrometrie  
  pH  
  Concentratie en dichtheid  
     
  Periodiek systeem der elementen                
      Element naam                  
      Atoomnummer                  
      Atoommassa                  
      Elektronenconfiguratie                
      Subschillen                  
      Oxidatietoestanden                  
                           
  Reactiesnelheid                    
    Reactie           mA + nB → qC + rD      
      1e orde reactie A → …                
                s = k [A]        
                ln ([A]0 / [A]) = k t      
      2e orde reactie 2 A → …                
                s = k [A]2        
                1 / [A] - 1 / [A]0 = k t      
      2e orde reactie A + B → …              
                s = k [A] [B]        
                1 / ([A] -[A]0) ln ([A] [B]0 / [A]0 [B]) = k t  
      Verband reactieconstante en activeringsenergie (Ea)          
                kT = Ae -Ea/RT        
                Ea = R T1 T2 / (T1 - T2) ln (kT1 / kT2)  
                           
  Chemisch evenwicht                    
    Homogeen systeem   mA + nB qC + rD            
      Concentratiebreuk                  
      Bij evenwicht:       Qc = [C]q [D]r / [A]m [B]n    
                Qc = Kc        
      Voor gasevenwichten     Qp = pcq pdr / pam pbn    
                Qp = Kp        
                           
  Thermodynamica                    
      Verandering van gibbsenergie   ΔG = ΔH - T ΔS        
      (vrije enthalpieverandering)                
      Bij benadering is       ΔG0 (T) = ΔH0 (298) - T ΔS0 (298)    
      Verband evenwichtsconstante     ΔG0 (T) = - RT ln K      
      en verandering gibbsenergie              
                           
  Elektrochemie                      
    Vergelijkingen van Nernst voor de halfreactie   Red ↔ Ox + n e-        
      Nernst         V = V0 + (RT / nF) ln (Ox / Red)    
      Nernst bij 298 K       V = V0 + (0,059 / n) ln (Ox / Red)    
                           
  Spectrometrie                      
    Wet van Lambert-Beer                  
      Extinctie         E = ε [A] L        
      Waarin         E = - log (I / I0)        
                           
  pH                        
      pH         pH = - log (H30+)      
                           
  Concentratie en dichtheid                  
      Concentratie       c = n / V        
      Dichtheid       ϱ = m / V