Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Scheikunde Reactiesnelheid v1.xls
                                           
  Reactiesnelheid          
         
  Reactie       mA + nB → qC + rD      
                         
  1e orde reactie       A → …      
         
  s = k [A]       ln ([A]0 / [A]) = k t      
  s [mol L-1s-1] =       [A]0 [mol L-1] =      
  k [s-1] =   [A] [mol L-1] =    
  [A] [mol L-1] =   k [s-1] =    
            t [s] =    
                       
  2e orde reactie         2 A → …   2e orde reactie         A + B → …  
                   
  s = k [A]2       s = k [A] [B]      
  s [mol L-1s-1] =       s [mol L-1s-1] =      
  k [L mol-1 s-1] =   k [L mol-1 s-1] =  
  [A] [mol L-1] =   [A] [mol L-1] =  
      [B] [mol L-1] =    
                 
  1 / [A] - 1 / [A]0 = k t     1 / ([A] -[A]0) ln ([A] [B]0 / [A]0 [B]) = k t  
  [A] [mol L-1] =   [A] [mol L-1] =      
  [A]0 [mol L-1] =   [A]0 [mol L-1] =    
  k [L mol-1 s-1] =       [B] [mol L-1] =    
  t [s] =     [B]0 [mol L-1] =    
      k [L mol-1 s-1] =      
      t [s] =      
                         
  Verband reactieconstante en activeringsenergie (Ea)              
           
  kT = Ae -Ea/RT           Ea = R T1 T2 / (T1 - T2) ln (kT1 / kT2)    
  k [-] =   Ea [J] =    
  T [K] =   T1 [K] =    
  A [-] =   T2 [K] =    
  Ea [J] =   kT1 [-] =    
          kT2 [-] =