Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

 

warmte
                                           
  Vloeistoffen, gassen, warmteleer                  
  Examenstof VWO * HAVO ^            
  Warmte                                      
  * ^ Soortelijke warmte       Q = m c ΔT   * ^ Warmte capaciteit       Q = C ΔT      
    Q [J] =         Q [J] =            
    m [kg] =         C [J K-1] =            
    c [J kg-1 K-1] =         ΔT [K] =            
    ΔT [K] =                              
                                           
  * ^ Soortelijke warmte       C = m c                          
    C [J K-1] =                              
    m [kg] =                              
    c [J kg-1 K-1] =                              
                                           
  * Kelvintemperatuur       T = t + 273     Rendement         η = Pnuttig / Pin    
    T [K] =         η [-] =            
    t [oC] =         Pnuttig [W] =            
                      Pin [W] =            
                                           
    Continuiteitswet         A1 v1 = A2 v2                          
    A1 [m2] =                            
    v1 [m s-1] =                            
    A2 [m2] =                            
    v2 [m s-1] =                            

 
Vloeistoffen uitlegVloeistoffen formulesGassen uitlegGassen formulesWarmte uitlegWarmte formules