Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version

Vloeistoffen

Onder de druk verstaan we de kracht per oppervlakte eenheid.

Eenheden van druk zijn:  N/m2 , Pa (scal) en  bar

1 N/m2 = 1 Pa

1 bar = 1,0.105 N/m2

 

p = F/A

F  kracht in N

A  oppervlakte in m2

 

Hydrostatische druk  of vloeistofdruk

De druk van een kolom  vloeistof bereken je met :  pvl = ρ.g.h

ρ  dichtheid vloeistof in kg.m-3

g   valversnelling in m s-2

h   hoogte vloeistofkolom in m

 

Rekenvoorbeeld

Bereken de druk van water op een diepte van 700 m.

pvl=  ρ.g.h = 1,00.103. 9,81.700 = 6,87.106  Pa

(let op: ρ in kg.m -3    h in m)

 

Berekening van  de kracht van het water op een oppervlakte van 1,00 km2  op 700 m diepte.

 F = p.A = 6,87.106 . 1,0.106 = 6,87.1012  N

( A in m2) 

 

Continuïteitswet

Stroming door een buis waarvan de doorsnede verandert .

v1.A1 = v2.A2

v1 snelheid op plaats 1                                     v2 snelheid op plaats 2

A1 doorsnede (oppervlakte)  plaats 1        A2 doorsnede (oppervlakte)  plaats 2

tek 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus stroomsnelheid is omgekeerd evenredig met de doorsnede.

 

 

 

Vloeistoffen uitlegVloeistoffen formulesGassen uitlegGassen formulesWarmte uitlegWarmte formules