Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version

Gassen

 

Absolute temperatuur

                                   T = t + 273

                                 T absolute temperatuur in K (Kelvin)

                                    t temperatuur in oC                                                                    

 

Algemene gaswet

p.V = n R T

p  gasdruk in  Pa   

V  volume in m3

n  hoeveelheid gas in mol

R  molaire gasconstante = 8,3145 Jmol-1K-1

T  absolute temperatuur in K

 

Rekenvoorbeeld

 Hoeveel Helium zit in een tank van 200 ℓ . De druk in de tank is 30 bar en de

temperatuur 20 oC.

 

p.V = n R T

 

30.105 . 200.10-3 = n.8,31. 293 

 

n = (30.105.200.10-3) / (8,31.293) = 246 mol

 

molmassa van He  = 4 g/mol

 

massa van Helium : 246 x 4 = 985,7 g = 9,9.102 g 

 

Voor  een  afgesloten hoeveelheid gas geldt  :

( p1.V1) /T1 = (p2.V2)/T2            (hoeveelheid gas constant)

 

Rekenvoorbeeld

De druk in een ruimte van 20 ℓ is 3,0 bar bij een temperatuur van 17 oC.

De temperatuur wordt verhoogd. Het volume neemt toe tot 21 ℓ en de druk tot 3,5 bar.

Bereken de nieuwe temperatuur.

 

( p1.V1) /T1 = (p2.V2)/T2                                     T in Kelvin !

 

(3,0. 20) 290 = (3,5. 21).T2

 

60/290 = 73,5/T2

 

60.T2 = 73,5.290

 

60.T2 = 21315

 

T2 = 355 K = 82 oC

 

Bijzondere gevallen van de algemene gaswet :

Wet van Boyle  :  p.V = constant

                               p1.V1 = p2.V2    (hoeveelheid gas en de temperatuur constant)

 

Wetten van Gay-Lussac

                                p/T = constant   ( hoeveelheid gas en het volume constant)

p1/T1 = p2/T2            Let op : T in K

    

                                   V/T = constant    ( hoeveelheid gas en de druk constant)     

                                               V1/T1=V2/T2             Let op : T in K

Vloeistoffen uitlegVloeistoffen formulesGassen uitlegGassen formulesWarmte uitlegWarmte formules