Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

 

gassen
                                     
  Vloeistoffen, gassen en warmteleer                        
  Examenstof VWO * HAVO ^                            
  Gassen                                
  * Druk           p = F / A   * Kelvintemperatuur       T = t + 273
    p [Pa] =         T [K] =      
    F [N] =         t [oC] =      
    A [m2] =                        
                                     
  * Algemene gaswet (1)     p V / T = n R (= constant)              
    p [Pa] =                        
    V [m3] =                        
    T [K] =                        
    n [mol] =                        
                                     
  * Algemene gaswet (2)     p1 V1 / T1 = p2 V2 / T2              
    p1 [Pa] =                        
    V1 [m3] =                        
    T1 [K] =                        
    p2 [Pa] =                        
    V2 [m3] =                        
    T2 [K] =                        

 
Vloeistoffen uitlegVloeistoffen formulesGassen uitlegGassen formulesWarmte uitlegWarmte formules