Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version 

Radioactief verval

Een belangrijke grootheid bij radioactief verval is de halveringstijd (=halfwaarde tijd).

Dit is de tijd waarin de helft van het aantal radioactieve deeltjes  vervalt. In Binas te vinden in tabel  25. We geven de halveringstijd weer met  τ

 

Het aantal radioactieve kernen hangt als volgt af van de tijd:

N(t) = N(0). (1/2)t/τ

N(0)  het aantal radioactieve kernen dat oorspronkelijk aanwezig is

N(t)   het aantal radioactieve kernen op tijdstip t

t  tijd

τ  halveringstijd

 

NB: voor t en τ dezelfde eenheid van tijd gebruiken

 

Rekenvoorbeelden

De halveringstijd van I-131 is 8,0 dagen.

1.       Bereken welk gedeelte van het aantal radioactieve kernen na 6 dagen is vervallen.

               N(t) = N(0).(1/2)6/8 = N(0).0,59         Er is 59 % van het aantal radioactieve kernen over.

               Dus 41 % is vervallen.

2.     Wanneer is 80 % vervallen ?

  Stel N(0) op 100, dan is N(t) is 20

  20 = 100. (1/2)t/τ

  0,20 =   (1/2)t/τ

  Log 0,20 = t/τ. Log (1/2)

  -0,699 = t/τ . -0,301

  t/τ = (-0,699/-0,301) = 2,32

   t = 2,32.τ = 2,32. 8 = 18,6 dagen

  Dus na 19 dagen is er 80 % vervallen

Absoptie uitlegAbsorptie formulesActiviteit uitlegActiviteit formulesBouw kern uitlegBouw kern formules

Dosis uitlegDosis formulesMassadefect en energie uitlegMassadefect en energie formulesRadioactief verval uitlegRadioactief verval formules