Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version

Dosis/dosisequivalent

Dosis : geabsorbeerde stralingsenergie per kg weefsel

 

D  = Eabs/m        

 

D     dosis in Gy  of  J.kg-1 

Eabs  geabsorbeerde energie in J

m    massa  weefsel in kg

 

Het effect van de straling is o.a. afhankelijk van het type straling.

Dit wordt weergegeven door de weegfactor.

De weegfactor voor α-straling is 20 en voor β-straling 1.

Een α-straler in  het lichaam richt meer schade aan dan een β-straler.

Dit vanwege het grote ioniserende vermogen van α-straling

 

H = Q . Eabs/m                  

 

Q   weegfactor (geen eenheid)  

H    effectieve dosis in Sv of J.kg-1

 

Zie ook in Binas : tabellen 27 G en 27 H

 

Absoptie uitlegAbsorptie formulesActiviteit uitlegActiviteit formulesBouw kern uitlegBouw kern formules

Dosis uitlegDosis formulesMassadefect en energie uitlegMassadefect en energie formulesRadioactief verval uitlegRadioactief verval formules