Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version

Activiteit

Onder activiteit verstaan we het aantal radioactieve kernen dat per seconde vervalt

A (t)= - ΔN(t)/Δt   

 

A          activiteit in Bq of s-1

ΔN(t)   aantal vervallen kernen in een periode  Δt   geen eenheid

Δt         tijdsduur in s

 

NB:       Δt  veel  kleiner dan τ

 

Het verband tussen Activiteit  A en het aantal radioactieve kernen N  is :

 A(t) = ln 2/τ .N(t)

τ            halveringstijd in s

 

Voor het verval geldt:

N(t) = N(0). (1/2)t/τ

Omdat de activiteit A rechtevenredig is met het aantal radioactieve kernen N

kunnen we schrijven:

 

A(t) = A(0).(1/2)t/τ

Voorbeelden van berekenen staan onder het hoofdstuk radioactief verval

 

Absoptie uitlegAbsorptie formulesActiviteit uitlegActiviteit formulesBouw kern uitlegBouw kern formules

Dosis uitlegDosis formulesMassadefect en energie uitlegMassadefect en energie formulesRadioactief verval uitlegRadioactief verval formules