Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version

Absorptie (verzwakking)  γ-staling

 

I(x) = I(0). (1/2)x/d1/2

 

I(0)  intensiteit opvallende straling  in J.s-1 m-2

I(x)  intensiteit van de doorgelaten straling  in J.s-1 m-2

d1/2 halveringsdikte (dikte van het materiaal waarbij de intensiteit van de straling gehalveerd wordt. De halveringsdikte is afhankelijk van de energie van de opvallende fotonen en van het soort materiaal.

 

NB:  Voor x en d1/2 dezelfde eenheid van lengte gebruiken

 

Rekenvoorbeeld

Een evenwijdige bundel fotonen met een energie van 2,0 MeV vallen loodrecht op een betonnen wand van 30 cm dikte. Er komen 2,0.104 fotonen per seconde op de wand. Bereken het aantal fotonen per seconde dat doorgelaten wordt.

 

In  Binas tabel 28 E kunnen we zien dat de halveringsdikte van beton voor fotonen met een energie van 2,0 MeV   6,6 cm is.

 

I(x) = 2,0.104 (1/2) 30/6,6 = 8,6.102 fotonen/s

 

 

NB : Omdat de soort fotonen en de grootte van de getroffen oppervlakte gelijk is kunnen

we voor  I(x) en I(0)  het aantal fotonen per seconde invullen.

   

 

 

Absoptie uitlegAbsorptie formulesActiviteit uitlegActiviteit formulesBouw kern uitlegBouw kern formules

Dosis uitlegDosis formulesMassadefect en energie uitlegMassadefect en energie formulesRadioactief verval uitlegRadioactief verval formules