Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version

Licht als golfverschijnsel

Licht is een golfverschijnsel en heeft dus  ook een golflengte en frequentie.

 

De volgende formule geldt

 

 λ = c/f  of  c=f.λ

 

c  snelheid licht in m.s-1                    

f   frequentie in Hz

λ golflengte in m                               c en λ zijn afhankelijk van het medium

 

Rekenvoorbeeld

Een bepaalde lichtsoort heeft een golflengte van 5,60.10-7 m.

Bereken de frequentie.

 

c=f.λ

3,00.108=5,60.10-7.f

f = 5,36.1014 Hz

 

Buigingstralie

tek 1
tek 3
tek 2

De golflengte is te bepalen met behulp van een tralie.

Licht valt op zeer veel nauwe spleten

Bij elke spleet buigt het licht in alle richtingen

In bepaalde buigingsrichtingen versterken de golven elkaar. 

Dit bij een wegverschil van 0 λ , 1λ , 2 λ  enz

 

Er geldt:

 

n λ =  d sin αn  

 

 

λ   golflengte in m

d   tralieconstante (afstand tussen 2 openingen)  in m                     

αn  buigingshoek

n   geheel getal  1, 2 …   (geeft orde maximum aan, 1e , 2e …orde)

 

Voor  1e en 2e orde : zei tekeningen hiernaast

 

Deze formule wordt vaak gebruikt in combinatie met

tan α = x/

x = afstand tussen maximum en nulde orde maximum

  = afstand scherm-tralie

Rekenvoorbeeld

Loodrecht op een tralie valt een evenwijdige smalle lichtbundel.

 

Tralie 5000 krassen/cm . Op 2,00 m afstand van het tralie staat een scherm evenwijdig aan het tralie. De afstand tussen beide 2e orde maxima is 3,20 m.

 

Bereken de golflengte van de gebruikte straling.

 

 

d = 1/5000 = 2,00.10-4 cm = 2,00.10-6 m

 

x2= 1,60 m       tan α2=1,60/2,00 = 0,800  

α2= 38,660 o 

 

sin α2=0,625   

 

2.λ = d sin α2     2.λ = 2,00.10-6. 0,625       λ= 6,3.10-7 m

 

 

Breking uitlegBreking formulesLenzen uitlegLenzen formulesTralie uitlegTralie formules