Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

 

Rechtlijnige beweging
                                         
  Mechanica              
  Examenstof VWO * HAVO ^              
  Rechtlijnige beweging                              
  * ^ Gemiddelde snelheid     <v> = Δx / Δt     Gemiddelde versnelling     <a> = Δv / Δt  
    <v> [m s-1] =           <a> [m s-2] =        
    Δx [m] =           Δv [m s-1] =        
    Δt [s] =           Δt [s] =        
                                         
  Eenparige beweging                              
  * ^ Snelheid         v = Δx / Δt   * ^ Verplaatsing         s (t) = v t  
    v [m s-1] =           x (t) [m] =        
    Δx [m] =           v [m s-1] =        
    Δt [s] =           t [s] =        
                                         
  Eenparig versnelde beweging                            
    Snelheid         v (t) = v (0) + a t   * ^ Versnelling         a = Δv / Δt  
    v (t) [m s-1] =           a [m s-2] =        
    v (0) [m s-1] =           Δv [m s-1] =        
    a [m s-2] =           Δt [s] =        
    t [s] =                            
                                         
  Verplaatsing met beginsnelheid   s (t) = v (0) t + 1/2 a t2 * ^ Verplaatsing zonder beginsnelheid   s (t) = 1/2 a t2  
    s (t) [m] =           s (t) [m] =        
    v (0) [m s-1] =           a [m s-2] =        
    a [m s-2] =         t [s] =        
    t [s] =                          

 
Arbeid en energie uitlegArbeid en energie formulesKracht en moment uitlegKracht en moment formulesKromlijnige beweging uitlegKromlijnige beweging formules

Rechtlijnige beweging uitlegRechtlijnige beweging formules