Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

 

Arbeid en energie
                                       
  Mechanica                                
  Examenstof VWO * HAVO ^                              
  Arbeid en energie                                
  * ^ Kinetische energie       Ek = 1/2 m v2   * ^ Zwaarte energie       E z= m g h
    E k [J] =           E z [J] =      
    m [kg] =           m [kg] =      
    v [m s-1] =           h [m] =      
                                       
  * ^ Arbeid         W= F s cosα                    
    W [J] =                          
    F [N] =                          
    s [m] =                          
    α [deg] =                          
                                       
  * ^ Wet van arbeid en kinetische energie   Σ W = 1/2 m v22 - 1/2 m v12              
    Σ W [J] =                          
    m [kg] =                          
    v2 [m s-1] =                          
    v1 [m s-1] =                          
                                       
  * ^ Rendement         η = (Wuit / Ein) 100%                
    η [-] =                          
    Wnuttig [J] =                          
    Ein [J] =                          
                                       
  * ^ Vermogen         P = F v     * ^ Vermogen         P = Δ E / Δ t
    P [W] =           P [W] =      
    F [N] =           Δ E [J] =      
    v [m s-1] =           Δ t [s] =      

 
Arbeid en energie uitlegArbeid en energie formulesKracht en moment uitlegKracht en moment formulesKromlijnige beweging uitlegKromlijnige beweging formules

Rechtlijnige beweging uitlegRechtlijnige beweging formules