Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version

Foto-elektrisch effect

Foto-elektrisch effect: straling kan elektronen uit een metaal losmaken

 

Eén foton kan maximaal één elektron vrijmaken. Het kost arbeid om elektronen los te maken, dit is de uittree-arbeid Wu.  Deze Wu hangt af van het soort materiaal.  Zie Binas tabel 24

Er worden alleen elektronen vrijgemaakt als de energie van de opvallende fotonen toereikend is dwz groter is dan of gelijk aan Wu is, dus als h.f ≥ Wu

 

De grensfrequentie fgrens is de laagste frequentie waarbij elektronen vrijgemaakt kunnen worden.

 

Dus er zijn de volgende mogelijkheden

1.    f < fgrens geen vrijmaking van elektronen

2.    f = fgrens  de energie van de opvallende fotonen is precies genoeg om de elektronen vrij te maken. h fgrens = Wu

3.    f> fgrens  de energie van de opvallende fotonen is groter dan de Wu. De energie die overblijft : Ek van de uitgezonden elektronen

Dus  Ek = h.f - Wu  = hf - h fgrens

 

Rekenvoorbeeld

Straling (λ =  5,0.10-7 m) valt op een kathode bedekt met  Cs.

Bereken de maximale energie van de losgemaakte elektronen.

De uittree-arbeid bij Cs = 1,94 eV (zie Binas 24)

 

Opvallende straling : E = h.f  = h.c/λ = 6,63.10-34.(3,00.108/5,0.10-7 ) = 3,978.10-19 J =

3,978.10-19/1,6.10-19 = 2,49 eV.

Ek = 2,49 – 1,94 = 0,55 eV = 0,55.1,6.10-19 = 8,8.10-20 J

Electromagnetisch spectrum uitlegElectromagnetisch spectrum formulesFoto-elektrisch effect uitlegFoto-elektrisch effect formulesSpectraallijnen uitlegSpectraallijnen formules