Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version

Elektromagnetisch spectrum

Elektromagnetische straling is op te vatten als pakketjes energie : fotonen of stralingsquanten.

 

De Energie van een foton is te bereken met:

 

E = h.f    vaak gebruikt in combinatie met c =  f.λ

 

E  energie foton in J    

     Ook wordt  de eenheid eV (elektronvolt) gebruikt.  1 eV = 1,6.10-19 J

h   constante van Planck   h=6,626.10-34 Js   

f    frequentie in Hz

c   lichtsnelheid (c = 3,00.108 m.s-1)

λ   golflengte in m

 

Rekenvoorbeeld om de energie van een foton geel licht te berekenen:

Volgens Binas tabel  19A  heeft geel licht in vacuüm (lucht) een golflengte van 580 nm

c = f.λ        f = c/λ = 3,00.108 / 580.10-9 = 5,172.1014 Hz

E = h.f = 6,626.10-34. 5,172.1014 = 3,427.10-19 J = 3,427.10-19 / 1,6.10-19 = 2,14 eV

Electromagnetisch spectrum uitlegElectromagnetisch spectrum formulesFoto-elektrisch effect uitlegFoto-elektrisch effect formulesSpectraallijnen uitlegSpectraallijnen formules